Ga naar de hoofdinhoud van de site
+33 466 600 700Boek

SITE BEWERKT DOOR

Camping Beau Rivage
D613
34140 MEZE

Verantwoordelijke voor publicatie : Koawa vacances

*** RCS ***

WETTELIJKE INFORMATIE

De op de site meegedeelde informatie wordt als referentie gegeven, heeft geen contractuele waarde en valt niet onder de verantwoordelijkheid van Camping Beau Rivage. De informatie kan zonder waarschuwing gewijzigd of bijgewerkt worden. Camping Beau Rivage behoudt zich het recht voor om op elk moment en zonder waarschuwing verbeteringen en/of wijzigingen aan te brengen aan de site.

Camping Beau Rivage is niet aansprakelijk voor schade van welke aard ook, rechtstreeks of onrechtstreeks, als gevolg van het gebruik van de site en vooral elk exploitatieverlies, financieel of commercieel verlies, verlies van programma’s en/of gegevens in het bijzonder in het informatiesysteem van de gebruiker van de site, schade van welke aard ook, rechtstreeks of onrechtstreeks, als gevolg van de inhoud en/of het gebruik van websites verbonden met de site of tot dewelke de gebruikers toegang zouden kunnen hebben via de site, de onmogelijkheid om toegang te krijgen tot de site en/of tot een van de daarmee verbonden websites, omissies en/of fouten die op de site zouden kunnen voorkomen.

HOSTING

De site wordt gehost door Claranet, vereenvoudigd naamloze vennootschap met als enige aandeelhouder, de hoofdstad van 1.400.000,00 euro, waarvan het hoofdkantoor is gevestigd op 18 rue du Faubourg du Temple, 75011 Parijs, Frankrijk, ingeschreven in het RCS Parijs onder nummer B 419 632 286.

FORMULIEREN VERZAMELEN VAN PERSOONLIJKE GEGEVENS

De verzamelde informatie is onderworpen aan een behandeling voor het beheer, in onze samenleving, klanten bestand / prospects.

De op deze website verzamelde gegevens is voor het exclusieve gebruik van Camping Beau Rivage. Deze gegevens zijn voor alle diensten van het bedrijf betrokken bij de zakelijke relatie en in het leveren / dienst (en) en / of / product (en).

Overeenstemming met de « Informatique et Libertes » wet van 6 januari 1978 gewijzigd in 2004, hebt u recht op toegang tot en rectificatie informatie over u, dat u kunt uitoefenen door te schrijven naar adres

Camping Beau Rivage
D613
34140 MEZE

U kunt ook, om legitieme redenen, verzetten tegen de verwerking van persoonsgegevens.

COOKIES

Deze website maakt gebruik van cookies, die bestanden die zijn opgeslagen op uw computer die toegang geeft tot diensten gemakkelijker zijn. In ieder geval, kan cookies van deze website worden gebruikt om persoonsgegevens te verzamelen zonder uw uitdrukkelijke toestemming. Deze informatie zal niet buiten Camping Beau Rivage gedeeld worden. Wij informeren u dat u zich kan verzetten tegen de registratie van cookies door het configureren van de computer zoals beschreven op de site voorwaarden: www.cnil.fr

 

 

In accordance with the the Consumer Code concerning the process of mediation of consumer disputes, the customer has the right to free use of the mediation service offered by campsite. The mediator is MEDIATION SOLUTION, 222 chemin de la Bergerie, 01800 ST JEAN DE NIOST ; sasmediationsolution-conso.fr

app-window-clock